Over De Connectie

Wat?
De Connectie is een landelijk AI-blad voor studenten en geïnteresseerden. Het blad komt vier keer per jaar uit en biedt achtergrondartikelen over AI-onderwerpen en interviews met AI-gerelateerde mensen. Daarnaast wordt je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in AI-onderzoek binnen Nederland. Er is aandacht voor ieder deelgebied van de AI: Informatica, Psychologie, Filosofie en Taalkunde. Ieder nummer krijgt een boeiend thema waar op verschillende manieren invulling aan gegeven zal worden.
Waarom?
In 1992 is De Connectie opgericht. De eerste tien jaar is het blad alleen in Utrecht uitgekomen, in 2002 werd de stap naar de rest van Nederland gewaagd. Helaas is er maar één landelijk nummer uitgebracht. Aangezien er toch een serieus AI-blad voor studenten werd gemist, hebben drie studenten Cognitieve Kunstmatige Intelligentie uit Utrecht besloten het blad opnieuw op te richten, om het grootser dan ooit te maken. Nadat deze studenten er niet meer aan konder werken heeft De Connectie weer een tijd stil gestaan, totdat zij in December 2012 weer door studenten van verschillende universiteiten is opgericht. Het eerste nummer van deze nieuwe incarnatie staat gepland voor eind mei.
Waar?
Op deze site vind je een archief waarin de eerder verschenen nummers staan beschreven. Het blad zelf verscheen offline op papier en was verkrijgbaar voor studenten van de VU, UvA, RuG, UM, UU en de RU. Helaas kunt u op dit moment geen abbonement bij ons afsluiten.
Jij?
Rest ons nog te zeggen dat wanneer je enthousiast bent over dit initiatief, leuke ideeën hebt of zin hebt om een artikel te schrijven: schroom niet ons te mailen!
Wie?
Hoofdredacteur:
Roland Meertens
Layout:
Ben Wolf
Voorkant:
Wouter van der Weel
Penningmeester:
Kim Feenstra Kuiper
Redactielid UvA:
Vacature
Redactielid VU:
Vacature
Redactielid RUG:
Ben Wolf
Redactielid UU:
Jelte van Waterschoot
Redactielid RU:
Roland Meertens
Contactgegevens
Adres:
Stichting AI-blad De Connectie
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen

E-mail: hoofdredactie@deconnectie.com

KvK Utrecht 30211962
ISSN 1871-3807
rek nr 9360320 tnv DE CONNECTIE UTRECHT